Gebruiksvoorwaarden

GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITE

Laatst bijgewerkt: oktober 6, 2022

 1. INFORMATIE OVER ONZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

1.1 Deze gebruiksvoorwaarden (‘voorwaarden’) beschrijven de regels voor het gebruik van onze website www.anastasiabeverlyhills.co.uk (‘website’).

1.2 Door de website te gebruiken, ga je ermee akkoord dat je deze voorwaarden accepteert en dat je deze zult naleven.

1.3 Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag je de website niet openen of gebruiken.

1.4 Lees deze voorwaarden zorgvuldig door en druk een kopie af ter toekomstige referentie, omdat we geen kopie van deze voorwaarden zullen indienen en deze van tijd tot tijd ook kunnen bijwerken. Als je vragen hebt, neem dan contact met ons op.

2. WIE WE ZIJN EN HOE JE CONTACT MET ONS KUNT OPNEMEN

Wie we zijn

2.1 De website is eigendom van Anastasia Beverly Hills, LLC (‘ABH’) en wordt namens ons beheerd door The Hut.com Limited (‘Hut’), en gezamenlijk (‘we’, ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’)

2.2 Hut is een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder bedrijfsnummer 05016010. Ons geregistreerd kantoor en voornaamste handelsadres is op 5th Floor, Voyager House, Chicago Avenue, Manchester Airport, M90 3DQ, Verenigd Koninkrijk. Ons btw-nummer is GB974860768.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

2.3 Neem contact op met onze klantenservice door in te loggen op je account via ons Helpcentrum.

2.4 Als je een klacht wilt indienen of het gevoel hebt dat materiaal dat op de website verschijnt beledigend, aanstootgevend of mogelijk lasterlijk is, neem dan contact met ons op via de gegevens in artikel 2.3 hierboven en geef volledige details over de aard van jouw klacht en het materiaal waarop de klacht betrekking heeft.

3. ANDERE VOORWAARDEN DIE OP JOU VAN TOEPASSING KUNNEN ZIJN

Zijn er andere voorwaarden die van toepassing zijn wanneer ik de website gebruik?

3.1 Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende algemene voorwaarden, die ook van toepassing zijn op jouw gebruik van onze website:

 • Ons privacybeleid. Zie artikel 2 (Hoe wij jouw gegevens gebruiken) voor meer informatie hierover.
 • Ons cookiebeleid, dat informatie bevat over de cookies op onze website.

Zijn er andere voorwaarden die op mij van toepassing kunnen zijn?

3.2 Als je goederen of diensten van onze website koopt, zijn de verkoopvoorwaarden van Hut van toepassing op de verkoop van die goederen en diensten aan jou.

4. WE KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN DEZE VOORWAARDEN

Ons recht om wijzigingen aan te brengen in de voorwaarden

4.1 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. We zullen je redelijke kennisgeving geven van belangrijke wijzigingen via een geschikte aankondiging op de website.

Wanneer zijn de wijzigingen van toepassing?

4.2 De wijzigingen zijn van toepassing op jouw gebruik van de website nadat we een dergelijke aankondiging hebben gedaan.

Wat moet ik doen als ik de wijzigingen niet wil accepteren?

4.3 Als je de nieuwe voorwaarden niet wilt accepteren, moet je de website niet blijven gebruiken. Als je de website blijft gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft jouw gebruik van de website aan dat je akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

4.4 Controleer deze voorwaarden om er zeker van te zijn dat je de algemene voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

5. WE KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE WEBSITE

We kunnen de website van tijd tot tijd bijwerken en wijzigen. We zullen proberen je een redelijke kennisgeving te geven van belangrijke wijzigingen.

6. GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE

Je moet je accountgegevens veilig bewaren

6.1 Als je een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet je dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. Je mag het niet bekendmaken aan derden.

We kunnen de toegang tot je account uitschakelen

6.2 We hebben het recht om elke door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord op elk moment uit te schakelen als je naar onze redelijke mening een van deze voorwaarden niet hebt nageleefd.

6.3 Als je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij jouw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet je ons onmiddellijk op de hoogte brengen.

Jouw gebruik van de website

6.4 We bieden de website alleen aan voor thuis- en privégebruik. Je gaat ermee akkoord om de website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden.

6.5 De website mag alleen worden gebruikt voor wettige doeleinden. Je gaat ermee akkoord om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de website en het gebruik ervan.

6.6 Je mag de inhoud van de website ophalen en weergeven op een computerscherm, dergelijke inhoud in elektronische vorm opslaan op een schijf (maar niet op een server of ander opslagapparaat dat is verbonden met een netwerk) of één kopie van dergelijke inhoud afdrukken voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Je mag de materialen of inhoud op de website niet anderszins reproduceren, wijzigen, kopiëren of distribueren of gebruiken voor commerciële doeleinden.

6.7 Onze status (en die van alle geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van inhoud op de website moet altijd worden erkend.

Wat mag ik niet doen?

6.8 Je mag niet bewust:

 • computervirussen, Trojan-virussen, wormen, logic bombs of iets anders dat is ontworpen om de normale bedrijfsprocedures van een computer te verstoren, onderbreken of verstoren, uploaden of verzenden via de website;
 • materiaal uploaden of verzenden via de website dat lasterlijk, beledigend of obsceen is;
 • proberen onbevoegde toegang te verkrijgen tot onze website, de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die is verbonden met onze website;
 • onze website aanvallen via een denial-of-service-aanval of een distributed denial-of-service-aanval;
 • de website gebruiken om intimiderende, beledigende of bedreigende berichten te verzenden of te plaatsen;
 • wachtwoorden of persoonlijke informatie vragen voor commerciële of onwettige doeleinden, waaronder verborgen pagina's, links of afbeeldingen;
 • instructie-informatie verstrekken over illegale activiteiten, of die onze relaties met onze partners, klanten of leveranciers bedreigt;
 • proberen de identiteit van de afzender of persoon die de informatie indient verbergen of verkeerd voorstellen, of anderszins iemands privacy schenden;
 • de normale stroom van de diensten verstoren, inclusief elke dialoog over de diensten, of anderszins handelen op een manier die andere deelnemers negatief beïnvloedt;
 • spam of andere direct marketing-communicaties verzenden of plaatsen, verzenden of linken naar ongevraagde reclame, promotiemateriaal of andere vormen van verzoeken of commerciële inhoud;
 • opzettelijk of onopzettelijk activiteiten uitvoeren of promoten die in strijd zijn met toepasselijke lokale, provinciale/staats-, nationale of internationale wetgeving, inclusief maar niet beperkt tot regelgeving met rechtskracht tijdens het gebruik van of de toegang tot de website;
 • de website zodanig plaatsen of anderszins gebruiken dat het beeld of de rechten van ABH, andere gebruikers of derden worden beschadigd;
 • een robot, spider of ander automatisch programma of apparaat of handmatig proces gebruiken om informatie van de website geheel of gedeeltelijk te controleren, kopiëren, samen te vatten of anderszins te extraheren, inclusief, zonder beperking, het creëren van frames bij andere diensten met betrekking tot delen van de website of frames op delen van de website met betrekking tot andere delen van de website; of
 • proberen om beveiligingsgerelateerde functies van de website te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren die het gebruik of kopiëren van bedrijfseigen materiaal voorkomen of beperken of beperkingen op het gebruik van de website afdwingen.

6.9 Door het schenden van artikel 6.8 pleeg je een strafbaar feit onder de Wet inzake computermisbruik 1990 (Computer Misuse Act 1990). We zullen een dergelijke schending melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en we zullen samenwerken met die autoriteiten door jouw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, vervalt jouw recht om onze website te gebruiken onmiddellijk.

We zijn niet verantwoordelijk voor virussen of ander schadelijk materiaal

6.10 We zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat jouw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander bedrijfseigen materiaal kan infecteren als gevolg van jouw gebruik van onze website of het downloaden van materiaal dat erop is geplaatst, of op een website die eraan is gekoppeld.

We kunnen jouw gebruik van de website controleren

6.11 We kunnen dergelijke informatie bekendmaken aan wetshandhavingsinstanties als we redelijkerwijs van mening zijn dat dit noodzakelijk is of zoals vereist door de wet.

6.12 Je erkent dat we niet verplicht zijn om jouw toegang tot of gebruik van de website te controleren, maar dat we het recht hebben om dit te doen met het oog op het gebruik van de website, om jouw naleving van deze voorwaarden te verzekeren, of om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving of het bevel of de vereiste van een rechtbank, administratieve instantie of andere overheidsinstantie. We behouden ons het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot inhoud te verwijderen of uit te schakelen die we, naar eigen goeddunken, in strijd achten met deze voorwaarden of anderszins schadelijk is voor de aangeboden website.

7. INHOUD UPLOADEN NAAR ONZE WEBSITE

7.1 Wanneer je inhoud op onze website plaatst, ga je ermee akkoord en bevestig je dat:

 • je alle rechten op de inhoud die je plaatst bezit of op een andere manier beheert;
 • de inhoud en het materiaal nauwkeurig zijn; en
 • het gebruik van de inhoud en het materiaal geen schade zal veroorzaken aan een persoon of entiteit (inclusief dat de inhoud of het materiaal niet lasterlijk is).

Je gaat ermee akkoord ons te vrijwaren voor alle vorderingen die door een derde tegen ons worden ingesteld als gevolg van of in verband met een schending van dit artikel 7.1. Dit betekent dat jij verantwoordelijk bent voor verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw schending van artikel 7.1.

Jouw rechten met betrekking tot de inhoud die je op onze website plaatst

7.2 Alle inhoud die naar onze website wordt geüpload, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. Je behoudt al jouw eigendomsrechten op jouw inhoud, maar je bent verplicht om ons (en onze sublicentiehouders indien vereist) een licentie te verlenen voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en aanpassen van jouw inhoud en om deze te distribueren en beschikbaar te stellen aan derden (zie artikel 7.6 voor meer informatie hierover).

7.3 Je gaat ermee akkoord afstand te doen van jouw recht om te worden geïdentificeerd als de auteur van de inhoud en van jouw recht om bezwaar te maken tegen de denigrerende behandeling van de inhoud.

We kunnen jouw identiteit in bepaalde omstandigheden aan derden bekendmaken

7.4 Mogelijk moeten we jouw identiteit bekendmaken aan een derde die beweert dat inhoud die door jou op onze website is geplaatst of geüpload een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten.

We kunnen jouw inhoud verwijderen

7.5 We kunnen alle berichten die je op onze website plaatst verwijderen als jouw bericht naar onze mening niet voldoet aan onze richtlijnen.

Rechten die je ons geeft om inhoud te gebruiken die door jou is geüpload naar onze website

7.6 Door het uploaden of plaatsen van inhoud op onze website verleen je ons de volgende rechten om die inhoud te gebruiken:

 • een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om dergelijke inhoud over de hele wereld te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen, er afgeleide werken van maken, distribueren en weergeven in alle media; en
 • verleen je ons en onze sublicentiehouders het recht om de naam te gebruiken die je indient in verband met dergelijke inhoud.

7.7 Als we jou redelijkerwijs vragen om dit te doen, ga je ermee akkoord om dergelijke verdere handelingen te verrichten en alle documenten uit te voeren die van tijd tot tijd noodzakelijk kunnen zijn om dit artikel 7 volledig uit te voeren.

8. HOE WE JOUW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

8.1 We zullen al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en deze alleen verwerken en gebruiken in overeenstemming met de wereldwijde privacyverklaring van ABH of met het privacybeleid van Hut, afhankelijk van de verwerkte persoonsgegevens.

8.2 Door deze website te gebruiken:

 • ga je akkoord met een dergelijke verwerking en garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens nauwkeurig zijn; en
 • machtig je Hut om gegevens (inclusief bijgewerkte gegevens) te verzenden om informatie van derden te verkrijgen, inclusief maar niet beperkt tot jouw betaalkaart- of creditcardnummers of kredietrapporten om jouw identiteit te verifiëren, jouw creditcard te valideren, een initiële creditcardautorisatie te verkrijgen en individuele aankooptransacties te autoriseren.

9. ONZE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN OP ONZE WEBSITE

Onze intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud ervan

9.1 Anders dan met betrekking tot links naar websites van derden, is inhoud opgenomen op of omvattende de website, inclusief informatie, gegevens, software, foto's, grafieken, video's, lettertypen, afbeeldingen, muziek, geluiden en ander materiaal, exclusief door de gebruiker gegenereerde inhoud (gezamenlijk ‘bedrijfseigen materiaal’) beschermd door auteursrechten, handelsmerken, octrooi- of andere eigendomsrechten, en zijn deze rechten in alle vormen, media en technologieën die nu of hierna worden ontwikkeld, geldig en beschermd. Al het bedrijfseigen materiaal is auteursrechtelijk beschermd als collectief werk onder de Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten, en ABH bezit, voor zover toegestaan door dergelijke wetten, het auteursrecht bij de selectie, coördinatie, regeling en verbetering van dergelijk bedrijfseigen materiaal. Behalve zoals uitdrukkelijk geautoriseerd of gelicentieerd, mag je geen bedrijfseigen materiaal kopiëren, wijzigen, verwijderen, verwijderen, uitbreiden, toevoegen, publiceren, verzenden, deelnemen aan de overdracht of verkoop, leasen of verhuur van, afgeleide werken creëren van of bedrijfseigen materiaal op enigerlei wijze exploiteren, geheel of gedeeltelijk. Wijziging van de materialen die op de diensten verschijnen of gebruik van dergelijke materialen voor enig ander doel is een schending van ons auteursrecht en andere eigendomsrechten. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

9.2 De ABH-logo's en andere handelsmerken op de website zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren en zijn eigendom van, in licentie gegeven aan, of, waar vereist, gebruikt met toestemming van ABH en mogen niet worden gereproduceerd, gekopieerd of gemanipuleerd op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

9.3 Het is je niet toegestaan om onze intellectuele eigendom te gebruiken zonder onze goedkeuring, tenzij uitdrukkelijk toegestaan onder artikel 6 (Gebruik van onze website).

10. WE ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ANDERE WEBSITES WAARNAAR WE LINKEN

10.1 Voor jouw gemak kan de website links bevatten naar andere websites of materiaal dat door derden wordt verstrekt. Deze links worden alleen ter informatie verstrekt. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites of informatie die je van hen kunt verkrijgen.

10.2 We hebben geen controle over de inhoud van die websites of bronnen en we aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, geschiktheid of inhoud van dergelijke websites en noch beoordelen of onderschrijven we deze websites of de daar geuite meningen.

10.3 We zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken of inhoud van dergelijke websites, noch zijn wij verantwoordelijk voor enige schade, verlies of overtreding veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt die kan voortvloeien uit jouw gebruik ervan.

11. VERTROUW NIET OP INFORMATIE OP ONZE WEBSITE

11.1 De inhoud van onze website wordt uitsluitend ter algemene informatie verstrekt. Het is niet bedoeld als advies waarop je moet vertrouwen. Je moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat je actie onderneemt of afziet van actie op basis van de inhoud op onze website.

11.2 Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze website bij te werken, geven we geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet of impliciet, dat de inhoud op onze website nauwkeurig, volledig of actueel is.

11.3 Als we op de hoogte worden gebracht van onjuistheden in het materiaal op de website, zullen we dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk is corrigeren.

12. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DOOR JOU GELEDEN VERLIES OF SCHADE

12.1 We sluiten onze aansprakelijkheid richting jou niet uit of beperken deze op geen enkele wijze wanneer dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en elke aansprakelijkheid voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

12.2 We bieden je gratis toegang tot de website en behoudens artikel 12.1 hierboven, zijn we niet verantwoordelijk voor enig verlies, letsel of schade van welke aard dan ook, geheel of gedeeltelijk veroorzaakt door:

 • incompatibiliteit van de website met jouw apparatuur, software of telecommunicatielinks;
 • technische problemen, waaronder fouten of onderbrekingen van de website;
 • ongeschiktheid, onbetrouwbaarheid of onnauwkeurigheid van de website; en
 • het niet voldoen van de website aan jouw vereisten.

12.3 De website wordt geleverd op basis van ‘zoals deze is’ en ‘zoals beschikbaar’ zonder enige verklaring of goedkeuring en we geven geen garanties met betrekking tot de website en het gebruik ervan. Je erkent dat we de veiligheid of privacy van de website en door jou verstrekte informatie niet kunnen garanderen en niet verantwoordelijk kunnen zijn voor de veiligheid of privacy ervan. Jij moet het risico dragen dat verbonden is aan het gebruik van internet.

13. ONZE RECHTEN ALS JIJ DEZE VOORWAARDEN SCHENDT

13.1 Mocht je illegaal en/of ongeoorloofd gebruik maken van de website en/of deze voorwaarden niet naleven, dan kunnen we actie ondernemen die we redelijkerwijs passend achten, waaronder andere maatregelen die tijdelijk of permanent jouw registratie en recht om de website te gebruiken verwijderen.

14. WE KUNNEN ONZE WEBSITE OPSCHORTEN OF INTREKKEN

14.1 Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld.

14.2 We kunnen onze website geheel of gedeeltelijk opschorten of intrekken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen je een redelijke kennisgeving te geven van elke opschorting of intrekking.

14.3 We kunnen elke door jou verstrekte gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, ongeacht of deze door jou is gekozen of door ons is toegewezen, op elk moment uitschakelen als je naar onze mening een van deze voorwaarden niet hebt nageleefd.

15. NIEMAND ANDERS HEEFT RECHTEN OP GROND VAN DEZE VOORWAARDEN

Alleen jij en wij hebben het recht om deze voorwaarden af te dwingen. Geen enkele andere persoon heeft het recht om enige bepaling van deze voorwaarden af te dwingen.

16. WAT GEBEURT ER ALS DELEN VAN DEZE VOORWAARDEN ONGELDIG WORDEN?

Als een deel van de voorwaarden onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, dan wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen van de voorwaarden.

17. ZELFS ALS WE HET AFDWINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN UITSTELLEN, KUNNEN WE ZE LATER NOG STEEDS AFDWINGEN

Elke vertraging of nalatigheid door ons bij het uitoefenen, of elke verklaring van afstand door ons van onze rechten onder of in verband met deze voorwaarden zal de toekomstige uitoefening of afdwingbaarheid van die rechten niet beperken.

18. VAN WELK LAND IS DE WETGEVING VAN TOEPASSING OP GESCHILLEN?

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van Engeland en Wales en eventuele geschillen worden alleen beslecht door de Engelse rechtbanken, behalve dat als je consument en een inwoner van Noord-Ierland bent, je ook een procedure kunt starten in Noord-Ierland en als je een consument en een inwoner van Schotland bent, je ook een procedure kunt starten in Schotland.